O Domu učenika

Dom učenika Bijeljina  je vaspitno-obrazovna ustanova u kojoj se ostvaruju uslovi za smještaj i ishranu učenika, za obrazovanje i vaspitanje, kulturno-zabavnu djelatnost, fizičku rekreaciju i druge potrebe učenika.

Dom se nalazi u neposrednoj  blizini Poljoprivredne i medicinske škole i centra za Visoko obrazovanje u Bijeljini.

Dom ima kapacitet za smještaj 200 učenika i studenata. U Domu se nalaze trokrevetne i četverokrevetne sobe sa centralnim grijanjem. Ukupan broj soba je 58.

Prateći objekti raspoloživi učenicima i studentima su: kuhinja sa trpezarijom, učionice, tv sale, tereni za male sportove (košarka, fudbal, odbojka), sto za stoni tenis, internet i sl.