Vaspitni rad

Direktor:

Vladimir Vulović, profesor engleskog jezika i književnosti

Vaspitači:

Zorica Petrović, nastavnik biologije

Sejfudin Guri, profesor opštenarodne odbrane i društvene samozaštite

Jovo Rankić, profesor fizičke kulture

Mile Andrić, profesor fizičke kulture

Vaspitni rad u Domu je osmišljen, svjesno planiran, programiran i sistematski organizovan. U skladu sa pedagoškim standardima i normativima obezbijeđene su sve neophodne pretpostavke za ostvarivanje tih programa .

Vaspitači obavljaju sve stručno – pedagoške poslove vezane za učenike vaspitne grupe, planiraju, organizuju i realizuju vaspitni rad. U centru pažnje je učenik kome vaspitnim radom pomažemo da što bolje upozna sebe i druge, da spoznaje i razvija lične kompetencije, stekne socijalna saznanja i da što uspješnije završi školovanje i ostvari i druge ciljeve.

Vaspitnim radom unutar grupe, teži se ostvarenju podsticajnog, kreativnog i saradničkog odnosa među učenicima i njihovim vaspitačima kako bi se svakom učeniku omogućio optimalni individualni napredak i odrastanje u samoostvarenu i zadovoljnu osobu.

Vaspitači pomažu učenicima u adaptaciji na novu sredinu, nadziru i usmjeravaju učenje, prate redovnost pohađanja škole, savjetuju, motivišu i obezbjeđuju atraktivne mogućnosti za provođenje slobodnog vremena

Kao kolektivni oblik življenja, Dom čini zajednicu kako učenika, tako i učenika i vaspitača, kao osnovu za socijalizaciju mladih. Raznovrsne aktivnosti koje su pogodne za samostalno, dobrovoljno i nenametnuto stvaranje socijalnih odnosa, realizuju se u okviru sekcija i slobodnih aktivnosti učenika.

Pedagoška klima koja vlada u Domu, atmosfera stalne vaspitne brige o učeniku i njegovim potrebama, obezbeđuje im formiranje kulturnih, higijenskih i radnih navika. U Domu postoje pravila ponašanja i Kućni red kojih su učenici dužni da se pridržavaju.

Čitav sistem radnih aktivnosti, zajedničkog rada i uzajamne pomoći formira kod učenika radne navike i smisao za timski rad.