Подаци о установи

НАЗИВ: Јавна установа „Дом ученика Бијељина“

СЈЕДИШТЕ: улица Семберских ратара број 1

ДИРЕКТОР: Владимир Вуловић, проф.

ЈИБ: 4402692150002

МАТИЧНИ БРОЈ: 11025323

ШИФРА ДЈЕЛАТНОСТИ: 5590

ТЕКУЋИ РАЧУН:  554-001-00004867-30

                                       551-790-22206386-28