Podaci o ustanovi

NAZIV: Javna ustanova „Dom učenika Bijeljina“

SJEDIŠTE: ulica Semberskih ratara broj 1

DIREKTOR: Vladimir Vulović, prof.

JIB: 4402692150002

MATIČNI BROJ: 11025323

ŠIFRA DJELATNOSTI: 5590

TEKUĆI RAČUN: 554-001-00004867-30

                                    551-790-22206386-28