Istorijat

Dom učenika je osnovan 1950. godine u sklopu Poljoprivredne škole u Bijeljini. Dom učenika prvobitno je bio smješten u staroj zgradi u sklopu Poljoprivredne škole. U školskoj 1957/58. godini nastava je počela u novoj školskoj zgradi, a učenici su smješteni u novu zgradu internata koja je imala samo 2 sprata. 1962. godine dogradnjom su dozidana još 3 sprata. Od 1962. godine Dom postaje otvoren za sve učenike srednjih škola u Bijeljini. Broj učenika u školskoj 1962/63. godini iznosi 120 a narednih godina broj učenika varira od 120 – 200 pa čak u pojedinim godinama i 300 učenika.
U toku rata 1992-1995. Dom radi smanjenim kapacitetom. Tih godina u Bijeljini počinje da radi Učiteljski fakultet i Viša škola za spoljnu trgovinu, pa su studenti sa tih fakulteta potražili smještaj u Domu. Početkom 1994.godine broj studenata u Domu je 30, a kasnije se taj broj povećavao, da bi školske 1999/2000. godine broj studenata u Domu bio oko 100.
Rekonstrukcija Doma je izvedena u više navrata 1977. godine. Poslednja rekonstrukcija je izvršena 2009/2010. kada je Dom poprimio sadašnji izgled. Broj zaposlenih se takode mijenjao godinama, te je od 2012 godine u Domu zaposleno 24 radnika.