СПИСАК ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА 2023/2024

ЈУ“ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

БРОЈ:  64-3/23

ДАНА  13.09.2023.

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА  БРОЈ 64/23 ОД ДАНА 15.06.2023., И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА  У  ДОМ  У ШКОЛСКУ 2023/2024 Г.  БРОЈ 64-2/23  ОД 15.06.2023. И  ЧЛАНА 16 СТАВ (8) СТАТУТА ,   КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  УЧЕНИКА  РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024  ГОДИНЕ,  ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  УЧЕНИКА  У  ДОМУ   ЗА   ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС , ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ УЧЕНИКА:

ИМЕ  И  ПРЕЗИМЕ  
1.ПЕТРОВИЋ МАРИЈА  
2.БОЈАНИЋ ГОРДАНА  
3.БОЈАНИЋ ЈЕЛЕНА  
4.ЛАЗИЋ РАДА  
5.ФИЛИПОВИЋ ИВАНА  
6.ГАЈИЋ АНЂЕЛА  
7.СТАРЧЕВИЋ МАРТИНА  
8.СТЈЕПАНОВИЋ БОЈАНА  
9.СИМИЋ АНЂЕЛА  
10.СТЕВАНОВИЋ АНАСТАСИЈА  
11.ГВОЗДЕНОВИЋ ТАЊА  
12.ПОПОВИЋ САРА  
13.ТРИФКОВИЋ ИВАНА  
14.ЛАЗИЋ ВАЊА  
15.ЛАЗАРЕВИЋ АНЂЕЛА  
16.ЛАЗАРЕВИЋ САЊА  
17.ПЕТРОВИЋ КРИСТИНА  
18.ПОПОВИЋ МАРИНА  
19.КНЕЖЕВИЋ САРА  
20.ПЕЈИЧИЋ МИРЈАНА  
21.СТЈЕПАНОВИЋ РУЖИЦА  
22.ЧАЈЕВИЋ АНАСТАСИЈА  
23.БАКМАЗ МАРИЈА  
24.ПЕРИЋ МАРИЈАНА  
25.ЈОВИЋ ДРАГИЦА  
26.АДАМОВИЋ МАРИЈА  
27.СТАРЧЕВИЋ АНАСТАСИЈА  
28.СТЈЕПАНОВИЋ МАРИО  
29.АНДРИЋ ГРУЈО  
30.ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА  
31.ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ  
32.РАДИВОЈЕВИЋ МИХАЈЛО  
33.КОСОРИЋ АНДРЕЈ  
34.МИЛИНКОВИЋ САВО  
35.ЈАНКОВИЋ НИКОЛА  
36.ВАСИЛИЋ АЛЕКСА  
37.ТЕШАНОВИЋ ЂОРЂЕ  
38.ТОЈИЋ МАРИО  
39.ЂУРКОВИЋ НИКОЛА  
40.НИКОЛИЋ НИКОЛА  
41.ВИДОВИЋ СТЕФАН  
42.РИКИЋ ДАРКО  
43.МАГАЗИН НЕМАЊА  
44.ЖИВАНОВИЋ МАРИНА  
45.МАРКОВИЋ СТРАХИЊА  
46.МИЛИЋ СВЈЕТЛАНА  
47.ЦВИЈАНОВИЋ МАЈА  
48.ТЕШИЋ АДРИЈАНА  
49.ГАВРИЋ РАТКО  
50.ВРБАРАЦ МИЛИЦА  
51.ТОДОРОВИЋ ВЕДРАНА  
52.ДИВОВИЋ СЕЛЕНА  
53.НИКОЛИЋ АНЂЕЛА  
54.ПЕРИЋ ЈЕЛЕНА  
55.МАРКОВИЋ БОЈАН