СПИСАК ПРИМЉЕНИХ СТУДЕНАТА 2023/2024

SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA 2023/2024

ЈУ “ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

СЕМБЕРСКИХ  РАТАРА   1

БРОЈ: 65-3/23

ДАНА  27.9.2023.

НА  ОСНОВУ  ОДЛУКЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   БРОЈ  65/22  ОД  ДАНА  15.06.2023., И  КОНКУРСА  ЗА ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  ШКОЛСКУ  2023/2024 Г.  БРОЈ 65-2/23  ОД  15.06.2023. ,   КОМИСИЈА  ЗА  ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ  ЗА  ШКОЛСКУ 2023/2024  ГОДИНЕ,   ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ:

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  СТУДЕНАТА   У  ДОМУ  ЗА  ШКОЛСКУ  2023/2024  ГОДИНУ  А  НАКОН  РАЗМАТРАЊА  ПРИЈАВА  НА  КОНКУРС  ,  ИЗВРШЕН  ЈЕ  ИЗБОР  СЛЕДЕЋИХ  СТУДЕНАТА:

1.ЈЕЛУШИЋ БИЉАНА

2.ГОЛУБОВИЋ МИЉАНА

3.СТЈЕПАНОВИЋ ИВАНА

4.ИЛИЋ НАТАША

5.БОРОВЧАНИН ЈОВАНА

6.АБАЗОВИЋ ВЕДРАНА

7.ЖИВКОВИЋ АНДРИЈАНА

8.МИМИЋ ЈОВАНА

9.ЂОКИЋ ЖЕЉАНА

10.МАКСИМОВИЋ ЖЕЉКА

11.СТЈЕПАНОВИЋ КАТАРИНА

12.ЛУБУРА САРА

13.ПЕШЧУК БОЈАНА

14.ЈАЊИЋ НАТАША

15.МАРКОВИЋ РАСТКО

16.МЕДИЋ МЛАДЕН

17.СУШИЋ БОШКО

18.ЉУБОЈЕВИЋ  МИРНА

19.МИЛИЋ  МИЛИЦА

20.ГАЈИЋ  ЈЕЛЕНА

21.МАШИЋ  НИКОЛА

22.РАДИЋ  МИЛЕВА

23.СТОЈАНОВИЋ  ЛИДИЈА

24.СТАНОЈЕВИЋ  МИЛИЦА

25.ТРИФКОВИЋ  АНА-МАРИЈА

26.ЂУРИЧИЋ  СТЕФАН

27.ПЕЈИЋ  ДУШАН

28.ПЕТРОВИЋ  ИВАНА

29.ЈАНКОВИЋ  КРИСТИНА

30.ДАВИДОВИЋ  ТАЊА

31.ОСТОЈИЋ  БОЈАНА

32. ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАНА

33.МАРКОВИЋ  МАРИЈАНА

34.ДРАГИЋ  НАДА

35.ПЕЈИЧИЋ  НИКОЛИНА

36.МИЈАТОВИЋ  ВЕСНА

37.МАРКОВИЋ  ДИЈАНА

38. ДРАШКО  МИЛИЦА

39.БАЛЧАКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА

40.МИЛОВАНОВИЋ  ВАЛЕНТИНА

41.БОДИРОГА  ДРАГАНА

42.ГРУЈИЋ  САНДРА

43.СИМИЋ  АЛЕКСАНДРА

44.ЖИВАНОВИЋ  ДРАГАНА

45.ЋИРКОВИЋ САВКА

46.БУНИЈЕВАЦ САНДРА

47.ЂОРЂЕВИЋ АНАСТАСИЈА

48.МАРКОВИЋ ЈОВАНА

49.РАНКИЋ БОЈАНА

НАПОМЕНА:  КОНКУРС ОСТАЈЕ ОТВОРЕН ДО ПОПУНЕ СЛОБОДНИХ МЈЕСТА.

ПРЕДЛАЖЕ  СЕ  ДИРЕКТОРУ  ДА  ДОНЕСЕ  РЈЕШЕЊЕ  О  ПРАВУ  НА  СМЈЕШТАЈ  НА  ОСНОВУ КОНАЧНЕ  РАНГ  ЛИСТЕ ,  НАКОН  ИСТЕКА  ОЖАЛБЕНОГ  РОКА  ПО  ОВОЈ  ОДЛУЦИ.

ПРАВНА  ПОУКА :  ПРОТИВ  ОВЕ  ОДЛУКЕ  МОЖЕ  СЕ  ПОДНИЈЕТИ  ПРИГОВОР  КОМИСИЈИ  ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  РОКУ  ОД  8  ОСАМ  ДАНА  ОД   ДАНА  ОБЈАВЉИВАЊА НА  ОГЛАСНОЈ  ТАБЛИ  ДОМА .

НАПОМЕНА:  СТАРИ  СТУДЕНТИ  КОЈИ  НИСУ  ПРИМЉЕНИ  У  ДОМ  ДУЖНИ  СУ  ДА  СЕ  РАЗДУЖЕ  И  НАПУСТЕ  ДОМ  НАЈКАСНИЈЕ  ДО  30.9.2023 .  ДО  12:00  ЧАСОВА.