Spisak primljenih studenata 2022/2023

JU “DOM UČENIKA BIJELJINA“ BIJELJINA
SEMBERSKIH RATARA 1
BROJ: 92-3/22
DANA 27.9.2022.

NA OSNOVU ODLUKE UPRAVNOG ODBORA BROJ 97-3/22 OD DANA 23.09.2022., I KONKURSA ZA PRIJEM STUDENATA U DOM U ŠKOLSKU 2022/2023 G. BROJ 97-2/22 OD 30.06.2022. , KOMISIJA ZA IZBOR I PRIJEM STUDENATA RADI SMJEŠTAJA U DOM ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINE, DONIJELA JE SLEDEĆU:

ODLUKU

RADI SMJEŠTAJA I ISHRANE STUDENATA U DOMU ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU A NAKON RAZMATRANJA PRIJAVA NA KONKURS , IZVRŠEN JE IZBOR SLEDEĆIH STUDENATA:
1.LJUBOJEVIĆ MIRNA
2.ILIĆ JOVAN
3.MILIĆ MILICA
4.GAJIĆ JELENA
5.MAŠIĆ NIKOLA
6.RADIĆ MILEVA
7.STOJANOVIĆ LIDIJA
8.STANOJEVIĆ MILICA
9.ALIMPIĆ JANA
10.TRIFKOVIĆ ANA-MARIJA
11.KLJEŠTAN ANĐELA
12.KOJIĆ MILICA
13.ANDRIĆ MILICA
14.ĐURIČIĆ STEFAN
15.PEJIĆ DUŠAN
16.SIMIĆ MILOŠ
17.PETROVIĆ IVANA
18.JANKOVIĆ KRISTINA
19.DAVIDOVIĆ TANJA
20.OSTOJIĆ BOJANA
21.JOVANOVIĆ ALEKSA

 1. DAMJANOVIĆ DRAGANA
  23.MARKOVIĆ MARIJANA
  24.DRAGIĆ NADA
  25.PEJIČIĆ NIKOLINA
  26.MIJATOVIĆ VESNA
  27.MARKOVIĆ DIJANA
 2. DRAŠKO MILICA
  29.BALČAKOVIĆ ALEKSANDRA
  30.MILOVANOVIĆ VALENTINA
  31.BODIROGA DRAGANA
  32.GRUJIĆ SANDRA
  33.ĆIRKOVIĆ SAVKA
  34.KLJEŠTAN ANICA
  35.SIMIĆ ALEKSANDRA
  36.ŽIVANOVIĆ DRAGANA

NAPOMENA: KONKURS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE SLOBODNIH MJESTA.

PREDLAŽE SE DIREKTORU DA DONESE RJEŠENJE O PRAVU NA SMJEŠTAJ NA OSNOVU KONAČNE RANG LISTE , NAKON ISTEKA OŽALBENOG ROKA PO OVOJ ODLUCI.

PRAVNA POUKA : PROTIV OVE ODLUKE MOŽE SE PODNIJETI PRIGOVOR KOMISIJI ZA IZBOR I PRIJEM STUDENATA U DOM U ROKU OD 8 OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA OGLASNOJ TABLI DOMA .

NAPOMENA: STARI STUDENTI KOJI NISU PRIMLJENI U DOM DUŽNI SU DA SE RAZDUŽE I NAPUSTE DOM NAJKASNIJE DO 30.9.2022 . DO 12:00 ČASOVA.