Списак примљених студената 2022/2023

ЈУ “ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

СЕМБЕРСКИХ  РАТАРА   1

БРОЈ: 92-3/22

ДАНА  27.9.2022.

НА  ОСНОВУ  ОДЛУКЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   БРОЈ  97-3/22  ОД  ДАНА  23.09.2022., И  КОНКУРСА  ЗА ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  ШКОЛСКУ  2022/2023 Г.  БРОЈ 97-2/22  ОД  30.06.2022. ,   КОМИСИЈА  ЗА  ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ  ЗА  ШКОЛСКУ 2022/2023  ГОДИНЕ,   ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ:

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  СТУДЕНАТА   У  ДОМУ  ЗА  ШКОЛСКУ  2022/2023  ГОДИНУ  А  НАКОН  РАЗМАТРАЊА  ПРИЈАВА  НА  КОНКУРС  ,  ИЗВРШЕН  ЈЕ  ИЗБОР  СЛЕДЕЋИХ  СТУДЕНАТА:

1.ЉУБОЈЕВИЋ  МИРНА

2.ИЛИЋ  ЈОВАН

3.МИЛИЋ  МИЛИЦА

4.ГАЈИЋ  ЈЕЛЕНА

5.МАШИЋ  НИКОЛА

6.РАДИЋ  МИЛЕВА

7.СТОЈАНОВИЋ  ЛИДИЈА

8.СТАНОЈЕВИЋ  МИЛИЦА

9.АЛИМПИЋ  ЈАНА

10.ТРИФКОВИЋ  АНА-МАРИЈА

11.КЉЕШТАН  АНЂЕЛА

12.КОЈИЋ  МИЛИЦА

13.АНДРИЋ  МИЛИЦА

14.ЂУРИЧИЋ  СТЕФАН

15.ПЕЈИЋ  ДУШАН

16.СИМИЋ  МИЛОШ

17.ПЕТРОВИЋ  ИВАНА

18.ЈАНКОВИЋ  КРИСТИНА

19.ДАВИДОВИЋ  ТАЊА

20.ОСТОЈИЋ  БОЈАНА

21.ЈОВАНОВИЋ  АЛЕКСА

22. ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАНА

23.МАРКОВИЋ  МАРИЈАНА

24.ДРАГИЋ  НАДА

25.ПЕЈИЧИЋ  НИКОЛИНА

26.МИЈАТОВИЋ  ВЕСНА

27.МАРКОВИЋ  ДИЈАНА

28. ДРАШКО  МИЛИЦА

29.БАЛЧАКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА

30.МИЛОВАНОВИЋ  ВАЛЕНТИНА

31.БОДИРОГА  ДРАГАНА

32.ГРУЈИЋ  САНДРА

33.ЋИРКОВИЋ  САВКА

34.КЉЕШТАН  АНИЦА

35.СИМИЋ  АЛЕКСАНДРА

36.ЖИВАНОВИЋ  ДРАГАНА

НАПОМЕНА:  КОНКУРС ОСТАЈЕ ОТВОРЕН ДО ПОПУНЕ СЛОБОДНИХ МЈЕСТА.

ПРЕДЛАЖЕ  СЕ  ДИРЕКТОРУ  ДА  ДОНЕСЕ  РЈЕШЕЊЕ  О  ПРАВУ  НА  СМЈЕШТАЈ  НА  ОСНОВУ КОНАЧНЕ  РАНГ  ЛИСТЕ ,  НАКОН  ИСТЕКА  ОЖАЛБЕНОГ  РОКА  ПО  ОВОЈ  ОДЛУЦИ.

ПРАВНА  ПОУКА :  ПРОТИВ  ОВЕ  ОДЛУКЕ  МОЖЕ  СЕ  ПОДНИЈЕТИ  ПРИГОВОР  КОМИСИЈИ  ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  РОКУ  ОД  8  ОСАМ  ДАНА  ОД   ДАНА  ОБЈАВЉИВАЊА НА  ОГЛАСНОЈ  ТАБЛИ  ДОМА .

НАПОМЕНА:  СТАРИ  СТУДЕНТИ  КОЈИ  НИСУ  ПРИМЉЕНИ  У  ДОМ  ДУЖНИ  СУ  ДА  СЕ  РАЗДУЖЕ  И  НАПУСТЕ  ДОМ  НАЈКАСНИЈЕ  ДО  30.9.2022 .  ДО  12:00  ЧАСОВА.