Списак примљених ученика за школску 2022/2023

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА БРОЈ 96/22 ОД ДАНА 30.06.2022., И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ У ШКОЛСКУ 2022/2023 Г. БРОЈ 96-2/22 ОД 30.06.2022. И ЧЛАНА 16 СТАВ (8) СТАТУТА , КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ УЧЕНИКА РАДИ СМЈЕШТАЈА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНЕ, ДОНИЈЕЛА ЈЕ СЛЕДЕЋУ


ОДЛУКУ


РАДИ СМЈЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА У ДОМУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС , ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ УЧЕНИКА:


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1.МАЈА ПЕРИЋ
2.РАДА ЛАЗИЋ
3.АНАСТАСИЈА СТЕВАНОВИЋ
4.САРА ПОПОВИЋ
5.САЊА МИХАЈЛОВИЋ
6.ТАЊА ГВОЗДЕНОВИЋ
7.ТАТЈАНА НИКОЛИЋ
8.БОЈАНА СТЈЕПАНОВИЋ
9.АНЂЕЛА ГАЈИЋ
10.МАРТИНА СТАРЧЕВИЋ
11.МИЛАНА БОЈИЋ
12.САЊА РИКИЋ
13.ТАЊА РИКИЋ
14.ДАНИЦА СТОКИЋ
15.ИВАНА ТРИФКОВИЋ
16.ИВАНА ФИЛИПОВИЋ
17.ПЕТРА АНЧИЋ
18.АНЂЕЛА СИМИЋ
19.МАЈА НЕДЕЉКОВИЋ
20.НЕВЕНА СПАСОЈЕВИЋ
21.АНАРУЖА СТИЈЕПИЋ
22.БОЖИЦА ЛАЗАРЕВИЋ
23.МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ
24.САРА КЉАЈИЋ
25.МАРИЈАНА ПЕРИЋ
26.АНАСТАСИЈА СТАРЧЕВИЋ
27.НАТАША ПЕРИЋ
28.МИЛИЈАНА ПЕРИЋ
29.ТИЈАНА НИКОЛИЋ
30.ЉИЉАНА КОВАЧЕВИЋ
31.САРА МИХАЈЛОВИЋ
32.ДРАГИЦА ЈОВИЋ
33.ЂОРЂЕ ТЕШАНОВИЋ
34.АЛЕКСА ВАСИЛИЋ
35.МИЛАДИН ДЕСПОТОВИЋ
36.САВО МИЛИНКОВИЋ
37.АНДРЕЈ КОСОРИЋ
38.ВИКТОР ЂУРОВИЋ
39.МИХАИЛО РАДИВОЈЕВИЋ
40.ЊЕГОШ ПЕТРОВИЋ
41.САША ЈОВИЋ
42.ИВАН ПЕЈАНОВИЋ
43.БОЈАН ВИДАКОВИЋ
44.НЕМАЊА ПАВЛОВИЋ
45.СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ
46.ГРУЈО АНДРИЋ
47.ДАРКО РИКИЋ
48.САВО ЂОКИЋ
49.МАРКО СТЈЕПАНОВИЋ
50.ДЕЈАН СТОЈАНОВИЋ
51.МАРИЈА ПЕТРОВИЋ
52.ВАЊА ЛАЗИЋ
53.САРА КНЕЖЕВИЋ
54.МАРИНА ПОПОВИЋ
55.АНЂЕЛА ЛАЗАРЕВИЋ
56.МАРКО ТОЈИЋ
57.ИВАН МИЉАНОВИЋ
58.КРИСТИНА ПЕТРОВИЋ
59.СТЕФАН ЛАЗИЋ
60.МАРИЈА БАКМАЗ
61.ЈЕЛЕНА БОЈАНИЋ
62.НИКОЛА НИКОЛИЋ
63.РУЖИЦА БОШЊАКОВИЋ
64.НИКОЛА ЂУРКОВИЋ
65.АНАСТАСИЈА ЧАЈЕВИЋ
66.ДИВНА ТОМИЋ
67.МИРЈАНА ПЕЈИЧИЋ
68.САЊА ЛАЗАРЕВИЋ

69.ЂОРЂЕ ГОЛИЋ

НАПОМЕНА: КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 СЕ ПРОДУЖАВА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ.