Spisak primljenih učenika za školsku 2022/2023

NA OSNOVU ODLUKE UPRAVNOG ODBORA BROJ 96/22 OD DANA 30.06.2022., I KONKURSA ZA PRIJEM UČENIKA U DOM U ŠKOLSKU 2022/2023 G. BROJ 96-2/22 OD 30.06.2022. I ČLANA 16 STAV (8) STATUTA , KOMISIJA ZA IZBOR I PRIJEM UČENIKA RADI SMJEŠTAJA U DOM ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINE, DONIJELA JE SLEDEĆU


ODLUKU


RADI SMJEŠTAJA I ISHRANE UČENIKA U DOMU ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU A NAKON RAZMATRANJA PRIJAVA NA KONKURS , IZVRŠEN JE IZBOR SLEDEĆIH UČENIKA:


IME I PREZIME
1.MAJA PERIĆ
2.RADA LAZIĆ
3.ANASTASIJA STEVANOVIĆ
4.SARA POPOVIĆ
5.SANJA MIHAJLOVIĆ
6.TANJA GVOZDENOVIĆ
7.TATJANA NIKOLIĆ
8.BOJANA STJEPANOVIĆ
9.ANĐELA GAJIĆ
10.MARTINA STARČEVIĆ
11.MILANA BOJIĆ
12.SANJA RIKIĆ
13.TANJA RIKIĆ
14.DANICA STOKIĆ
15.IVANA TRIFKOVIĆ
16.IVANA FILIPOVIĆ
17.PETRA ANČIĆ
18.ANĐELA SIMIĆ
19.MAJA NEDELJKOVIĆ
20.NEVENA SPASOJEVIĆ
21.ANARUŽA STIJEPIĆ
22.BOŽICA LAZAREVIĆ
23.MILICA ŽIVKOVIĆ
24.SARA KLJAJIĆ
25.MARIJANA PERIĆ
26.ANASTASIJA STARČEVIĆ
27.NATAŠA PERIĆ
28.MILIJANA PERIĆ
29.TIJANA NIKOLIĆ
30.LJILJANA KOVAČEVIĆ
31.SARA MIHAJLOVIĆ
32.DRAGICA JOVIĆ
33.ĐORĐE TEŠANOVIĆ
34.ALEKSA VASILIĆ
35.MILADIN DESPOTOVIĆ
36.SAVO MILINKOVIĆ
37.ANDREJ KOSORIĆ
38.VIKTOR ĐUROVIĆ
39.MIHAILO RADIVOJEVIĆ
40.NJEGOŠ PETROVIĆ
41.SAŠA JOVIĆ
42.IVAN PEJANOVIĆ
43.BOJAN VIDAKOVIĆ
44.NEMANJA PAVLOVIĆ
45.STEFAN STOJANOVIĆ
46.GRUJO ANDRIĆ
47.DARKO RIKIĆ
48.SAVO ĐOKIĆ
49.MARKO STJEPANOVIĆ
50.DEJAN STOJANOVIĆ
51.MARIJA PETROVIĆ
52.VANJA LAZIĆ
53.SARA KNEŽEVIĆ
54.MARINA POPOVIĆ
55.ANĐELA LAZAREVIĆ
56.MARKO TOJIĆ
57.IVAN MILJANOVIĆ
58.KRISTINA PETROVIĆ
59.STEFAN LAZIĆ
60.MARIJA BAKMAZ
61.JELENA BOJANIĆ
62.NIKOLA NIKOLIĆ
63.RUŽICA BOŠNJAKOVIĆ
64.NIKOLA ĐURKOVIĆ
65.ANASTASIJA ČAJEVIĆ
66.DIVNA TOMIĆ
67.MIRJANA PEJIČIĆ
68.SANJA LAZAREVIĆ

69.ĐORĐE GOLIĆ

NAPOMENA: KONKURS ZA PRIJEM UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2022/2023 SE PRODUŽAVA DO POČETKA ŠKOLSKE GODINE.