Конкурс за студенте 2021/22

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина
Улица Семберских ратара број 1.
Број : 92-2/21
Дана 01.9.2021. године

На основу Одлуке директора , број : 92/21 од дана 01.9.2021. године , р а с п и с у ј е с е

Конкурс за пријем студената у ЈУ"Дом ученика Бијељина" Бијељина за школску 2021/2022

Дом ученика Бијељина школској 2021./22. години,ће ради смјештаја и исхране примити укупно –40 студената .  

Укупна цијена смјештаја и исхране је 200,00 КМ , од тога , за студенте на буџету 90,00 КМ , а за самофинансирајуће студенте укупна цијена смјештаја и исхране ће износити 200,00 КМ , уз могућност промјене цијена , на основу одлуке Владе РС .

Право на смјештај имају редовни студенти , који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине , који су први пут уписали одговарајућу годину студија на високошколској установи , које су као такве уписане у регистар установа у РС .

Конкурс је отворен од дана 01.9. до дана 21.9.2021. године , а резултати конкурса ће бити објављени на огласној табли дана 23.9.2021. године .

Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс , доставе оргинал или фотокопију слиједећих документа :

 1. Извод из Матичне књиге рођених ,
 2. Увјерење да је редован студент , буђжет РС ,
 3. Увјерење о упису у наредну школску годину и просјек оцјена ( за студенте бруцоше ,
  просјек оцјена из средње школе ) ,
 4. Доказ о успјеху у претходном школовању ( за студенте који нису бруцоши ) ,
 5. Доказ о приходу-има породице студента , по свим основима ,
 6. Доказ о удаљености мјеста пребивалишта студента , од мјеста студирања ,
 7. Доказ о броју студената из исте породице , који имају статус редовног студента ,
 8. Једна фотографија , величине као за личну карту ,
 9. Налаз надлежног породичног љекара , са попуњеном епидемиолошком анкетом .
 10. Увјерење о статусу породице ( ђеца погинулих бораца или РВИ од И до ВИ категорије) и
 11. Здравствени лист студента .

НАПОМЕНА: Студенти који су били у дому , достављају доказе под тачком 2.4.5.6.7.8, и 9.
Послије истека рока за подношење пријаве на конкурс , комисија за пријем студената ће објавити резултате о извршеном избору , на огласној табли дома .

Непотпуна документација неће бити узета у разматрање .

Контакт телефон 055-202-849 и 055-209-727 .