Списак примљених ученика у дом 2020-2021

ЈУ „ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

БРОЈ 60-3/20
ДАНА 05.08.2020.

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ДИРЕКТОРА БРОЈ 60/20 ДАНА 15.06.2020. И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ У ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОД. БРОЈ 60/2 ОД 15.06.2020. И ЧЛАНА 16 СТАВ (8) СТАТУТА, КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ УЧЕНИКА РАДИ СМЈЕШТАЈА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ, ДОНИЈЕЛА ЈЕ СЛЕДЕЋУ

ОДЛУКУ

РАДИ СМЈЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА У ДОМУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС, ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ УЧЕНИКА:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА:

 1. АЛЕКСА ТЕШИЋ
 2. АНА РУЖА СТЈЕПАНОВИЋ
 3. АНАСТАСИЈА СТАРЧЕВИЋ
 4. АНЂЕЛА БОГИЧЕВИЋ
 5. АНЂЕЛА НИКОЛИЋ
 6. АНЂЕЛА СИМИЋ
 7. БОЖИЦА ЛАЗАРЕВИЋ
 8. БОЖО ТЕШУНОВИЋ
 9. БОЈАН ВИДАКОВИЋ
 10. ВАЊА ЛАЗИЋ
 11. ВАСИЛИЈЕ СТЕВАНОВИЋ
 12. ВЕДРАНА СИМИЋ
 13. ВУКА МАРКОВИЋ
 14. ВУКАШИН БОЈИЋ
 15. ГОРДАНА ИЛИЋ
 16. ГОСПАВА КРАЈИШНИК
 17. ГРУЈО АНДРИЋ
 18. ДАЛИБОРКА СИМИЋ
 19. ДАМЈАН ЋОСОВИЋ
 20. ДАНИЈЕЛ СТАНКИЋ
 21. ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ
 22. ДАНИЈЕЛА СТОЈАНОВИЋ
 23. ДАНИЦА СТОКИЋ
 24. ДАНИЦА ТРИВКОВИЋ
 25. ДАРКО ВИДАКОВИЋ
 26. ДАРКО РИКИЋ
 27. ДАРКО ТЕШАНОВИЋ
 28. ДАРКО ЈАЊУШЕВИЋ
 29. ДЕЈАН СТОЈАНОВИЋ
 30. ДЕЈАНА ОСТОЈИЋ
 31. ДРАЖЕН ЛАЗИЋ
 32. ДРАГАН ПЕРИЋ
 33. ДУШИЦА ИГЊАТОВИЋ
 34. ИВАН ПЕЈАНОВИЋ
 35. ИВАНА ВАСИЋ
 36. ИВАНА КРСТИЋ
 37. ИВАНА ТРИФКОВИЋ
 38. ИВАНА ФИЛИПОВИЋ
 39. ЈЕЛЕНКО ПЕТРОВИЋ
 40. ЈОВАН ПОПОВИЋ
 41. ЈОВАНА МИЛОШЕВИЋ
 42. КРИСТИНА ТОМИЋ
 43. КРИСТИНА ЋУПОВИЋ
 44. ЛАЗО ЛАЗИЋ
 45. ЛУКА МАРИНКОВИЋ
 46. ЉИЉАНА КОВАЧЕВИЋ
 47. ЉУБИША ПАЈИЋ
 48. МААЈА НЕДЕЉКОВИЋ
 49. МАЈА ПЕРИЋ
 50. МАЈА ЦВИЈАНОВИЋ
 51. МАРИЈА СИМАНИЋ
 52. МАРИЈАНА ТРИВКОВИЋ
 53. МАРИНА ПОПОВИЋ
 54. МАРИО СТЈЕПАНОВИЋ
 55. МАРЈАНА ТОДОРОВИЋ
 56. МАРКО МИЛОШЕВИЋ
 57. МАРИО ВУЈОВИЋ
 58. МИЛАН ФИЛИПОВИЋ
 59. МИЛАНА БОЈИЋ
 60. МИЛИВОЈ МИЈАТОВИЋ
 61. МИЛИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ
 62. МИЛИЈАНА ПЕРИЋ
 63. МИЛИЈАНА ЋЕТКОВИЋ
 64. МИЛИЦА ГОЛИЋ
 65. МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ
 66. МИЛИЦА ТЕШУНОВИЋ
 67. МИЛОШ КОВАЧЕВИЋ
 68. МИРКО ЈОВИЧИЋ
 69. НАТАША ПАУНИЋ
 70. НАТАША ПЕРИЋ
 71. НАТАША РАДОВАНОВИЋ
 72. НАТАША ТРИВКОВИЋ
 73. НЕБОЈША ПЕРИЋ
 74. НЕВЕНА РАДИЋ
 75. НЕВЕНА СПАСОЈЕВИЋ
 76. НЕМАЊА ПАВЛОВИЋ
 77. НЕНАД ЂУКАНОВИЋ
 78. НИКОЛАЈ МИЛИЋ
 79. НИКОЛИНА МИТРИЋ
 80. ЊЕГОШ КУЗМАН
 81. ОГЊЕН ИЛИЋ
 82. РАДА ЛАЗИЋ
 83. РУЖИЦА ПЕТРОВИЋ
 84. САВО ЂОКИЋ
 85. САНДРА ДЕСПОТОВИЋ
 86. САЊА ЈОВИЋ
 87. САЊА МИХАЈЛОВИЋ
 88. САЊА РИКИЋ
 89. САРА КЉАЈИЋ
 90. САРА МИЋИЋ
 91. САРА МИХАЈЛОВИЋ
 92. СПАСОЈА ЛУКИЋ
 93. ТИЈАНА НИКОЛИЋ

ПРАВНА ПОУКА:  ПРОТИВ ОВЕ ОДЛУКЕ МОЖЕ СЕ ПОДНИЈЕТИ ПРИГОВОР КОМИСИЈИ У РОКУ ОД 8 ДАНА, РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ.

Достављено:                                                                Предсједник комисије

 1. Директору
 2. Управни одбор                                              ___________________________
 3. Рачуновођа
 4. Референт за смјештај
 5. Архива