Резултати конкурса за пријем ученика у дом за школску 2018/2019

ЈУ“ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

БРОЈ 91-3/18

ДАНА 03.08.2018.

 

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ  ОДБОРА  БРОЈ 91/18 ОД ДАНА 12.06.2018., И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА  У  ДОМ  У ШКОЛСКУ 2018/2019 Г.  БРОЈ 91-2/18  ОД 12.06.2018. И  ЧЛАНА 16 СТАВ (8) СТАТУТА ,   КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  УЧЕНИКА  РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019  ГОДИНЕ,  ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ

 

ОДЛУКУ

 

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  УЧЕНИКА  У  ДОМУ   ЗА   ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС , ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ УЧЕНИКА:

1.ИВАНА КРСТИЋ
2.ВУКА МАРКОВИЋ
3.САЊА ЈОВИЋ
4.ВЕДРАНА СИМИЋ
5.КРИСТИНА ТОМИЋ
6.ДАЛИБОРКА ФИЛИПОВИЋ
7.САРА МИЋИЋ
8.ДУШИЦА ИГЊАТОВИЋ
9.НАДА ЛАЗИЋ
10.САНДРА ДЕСПОТОВИЋ
11.ДАНИЦА ТРИВКОВИЋ
12.МИЛИЈАНА ЋЕТКОВИЋ
13.НАТАША ПАУНИЋ
14.САЊА ЈОВИЧИЋ
15.ДАНКА РЕНОВИЦА
16.ГОСПАВА КРАЈИШНИК
17.НИКОЛИНА МИТРИЋ
18.НАТАША РАДОВАНОВИЋ
19.МАРИНА ПОПОВИЋ
20.КРСТО СИМИЋ
21.СПАСОЈА ЛУКИЋ
22.ВАСИЛИЈЕ СТЕВАНОВИЋ
23.ЉУБИША ПАЈИЋ
24.МИЛАН ФИЛИПОВИЋ
25.АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ
26.ДАРКО ВИДАКОВИЋ
27.МЛАДЕН ТОМИЋ
28.ОГЊЕН ИЛИЋ
29. САЊА ТОДОРОВИЋ
30.МИЛИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ
31.МИЛОШ РАДОВАНОВИЋ
32.ЦВИЈАН ПЕТРОВИЋ
33.НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ
34.БОРИСАВ СИМИЋ
35.СРЂАН ЂУРИЋ
36.ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ
37.ВЕЉКО КРСТИЋ
38.МИХАЈЛО ЛАЗАРЕВИЋ
39.ЈОВИЦА ВУКОВИЋ
40.ЖИКО СИМИЋ
41.ЛАЗАР ЈОВИЧИЋ
42.МИЛЕ ТРИВКОВИЋ
43.СРЂАН МИЛОШЕВИЋ
44.ПЕТАР МИКИЋ
45.ДАРКО ТЕШАНОВИЋ
46.ДРАГАН АНИЋ
47.ЊЕГОШ КУЗМАН
48.СТЕФАН БОЖИЋ
49.ДАНИЈЕЛА СТОЈАНОВИЋ
50.ЈОВАНА МИЛОШЕВИЋ
51.ИВАНА СИМИЋ
52.АЊА ИЛИЋ
53.НАТАША ЗЕКИЋ
54.МАРИЈА РИСТИЋ
55.ГОРДАНА ИЛИЋ
56.МАРИЈА СИМАНИЋ
57.АНЂЕЛА СИМИЋ
58.НИКОЛИНА КЕРАНОВИЋ
59.МАЈА КОВАЧЕВИЋ
60.ТАМАРА САВИЋ
61.МАРЈАНА ТОДОРОВИЋ
62.МАРИНА ДЕСПОТОВИЋ
63.АНЂЕЛА БОГИЋЕВИЋ
64.МАЈА БОГИЋЕВИЋ
65.ДЕЈАНА НИКОЛИЋ
66.НЕВЕНА РАДИЋ
67.МИЛИЦА ТЕШАНОВИЋ
68.ДАНИЈЕЛА ЂУКАНОВИЋ
69.ДАНИЈЕЛА ДРАГИЋ
70.ВАЛЕНТИНА ЈОВИЋ
71.ИВАНА ВАСИЋ
72.ИРЕНА КОВАЧЕВИЋ
73.ЖЕЉАНА ДОКНИЋ
74.САЊА ИЛИЋ
75.БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ
76.НИКОЛА МИТРОВИЋ
77.ЂОРЂЕ АРАПОВИЋ
78.ЈОВО БЕАТОВИЋ
79.САША ЛУКИЋ
80.ЖЕЉКО РИСТИЋ
81.РАДЕ СТУПАРЕВИЋ
82.АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ
83.МЛАДЕН ЛАЗАРЕВИЋ
84.СТЕВАН ПЕТРОВИЋ
85.СИНИША ПАЈИЋ
86.ВАЊА ТРИФКОВИЋ
87.МЛАЂО БОЈАНИЋ
88.МИЛЕНКО ТЕЈИЋ
89.НЕДЕЉКО ЂУРИЋ
90.ВАЈО СИМИЋ
91.БОЈАН СИМИЋ
92.ДАЛИБОР СТОЈАНОВИЋ
93.ДАНИЈЕЛ ЗЕЛЕНОВИЋ
94.ИГОР НИКОЛИЋ

95.МАРИЈА ДОБРАНИЋ

96.МИЛАНКА СТЕВАНОВИЋ

 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ ДИРЕКТОРУ  ДА ДОНЕСЕ РЈЕШЕЊЕ О ПРАВУ НА СМЈЕШТАЈ НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ , НАКОН ИСТЕКА ОЖАЛБЕНОГ РОКА ПО ОВОЈ ОДЛУЦИ.

ПРАВНА ПОУКА : ПРОТИВ ОВЕ ОДЛУКЕ МОЖЕ СЕ ПОДНИЈЕТИ ПРИГОВОР КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ У РОКУ ОД 8 ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ДОМА .

ДОСТАВЉЕНО :                                             ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ УЧЕНИКА

1.КОМИСИЈА                                                                       __________________________________

2.СЕКРЕТАР

3.РАЧУНОВОЂА

4.ОГЛАСНА ТАБЛА 2

5.АРХИВА