СПИСАК ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА 2023/2024

ЈУ“ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

БРОЈ:  64-3/23

ДАНА  13.09.2023.

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА  БРОЈ 64/23 ОД ДАНА 15.06.2023., И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА  У  ДОМ  У ШКОЛСКУ 2023/2024 Г.  БРОЈ 64-2/23  ОД 15.06.2023. И  ЧЛАНА 16 СТАВ (8) СТАТУТА ,   КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  УЧЕНИКА  РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024  ГОДИНЕ,  ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  УЧЕНИКА  У  ДОМУ   ЗА   ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС , ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ УЧЕНИКА:

ИМЕ  И  ПРЕЗИМЕ  
1.ПЕТРОВИЋ МАРИЈА  
2.БОЈАНИЋ ГОРДАНА  
3.БОЈАНИЋ ЈЕЛЕНА  
4.ЛАЗИЋ РАДА  
5.ФИЛИПОВИЋ ИВАНА  
6.ГАЈИЋ АНЂЕЛА  
7.СТАРЧЕВИЋ МАРТИНА  
8.СТЈЕПАНОВИЋ БОЈАНА  
9.СИМИЋ АНЂЕЛА  
10.СТЕВАНОВИЋ АНАСТАСИЈА  
11.ГВОЗДЕНОВИЋ ТАЊА  
12.ПОПОВИЋ САРА  
13.ТРИФКОВИЋ ИВАНА  
14.ЛАЗИЋ ВАЊА  
15.ЛАЗАРЕВИЋ АНЂЕЛА  
16.ЛАЗАРЕВИЋ САЊА  
17.ПЕТРОВИЋ КРИСТИНА  
18.ПОПОВИЋ МАРИНА  
19.КНЕЖЕВИЋ САРА  
20.ПЕЈИЧИЋ МИРЈАНА  
21.СТЈЕПАНОВИЋ РУЖИЦА  
22.ЧАЈЕВИЋ АНАСТАСИЈА  
23.БАКМАЗ МАРИЈА  
24.ПЕРИЋ МАРИЈАНА  
25.ЈОВИЋ ДРАГИЦА  
26.АДАМОВИЋ МАРИЈА  
27.СТАРЧЕВИЋ АНАСТАСИЈА  
28.СТЈЕПАНОВИЋ МАРИО  
29.АНДРИЋ ГРУЈО  
30.ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА  
31.ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ  
32.РАДИВОЈЕВИЋ МИХАЈЛО  
33.КОСОРИЋ АНДРЕЈ  
34.МИЛИНКОВИЋ САВО  
35.ЈАНКОВИЋ НИКОЛА  
36.ВАСИЛИЋ АЛЕКСА  
37.ТЕШАНОВИЋ ЂОРЂЕ  
38.ТОЈИЋ МАРИО  
39.ЂУРКОВИЋ НИКОЛА  
40.НИКОЛИЋ НИКОЛА  
41.ВИДОВИЋ СТЕФАН  
42.РИКИЋ ДАРКО  
43.МАГАЗИН НЕМАЊА  
44.ЖИВАНОВИЋ МАРИНА  
45.МАРКОВИЋ СТРАХИЊА  
46.МИЛИЋ СВЈЕТЛАНА  
47.ЦВИЈАНОВИЋ МАЈА  
48.ТЕШИЋ АДРИЈАНА  
49.ГАВРИЋ РАТКО  
50.ВРБАРАЦ МИЛИЦА  
51.ТОДОРОВИЋ ВЕДРАНА  
52.ДИВОВИЋ СЕЛЕНА  
53.НИКОЛИЋ АНЂЕЛА  
54.ПЕРИЋ ЈЕЛЕНА  
55.МАРКОВИЋ БОЈАН  

СПИСАК ПРИМЉЕНИХ СТУДЕНАТА 2023/2024

SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA 2023/2024

ЈУ “ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

СЕМБЕРСКИХ  РАТАРА   1

БРОЈ: 65-3/23

ДАНА  27.9.2023.

НА  ОСНОВУ  ОДЛУКЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   БРОЈ  65/22  ОД  ДАНА  15.06.2023., И  КОНКУРСА  ЗА ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  ШКОЛСКУ  2023/2024 Г.  БРОЈ 65-2/23  ОД  15.06.2023. ,   КОМИСИЈА  ЗА  ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ  ЗА  ШКОЛСКУ 2023/2024  ГОДИНЕ,   ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ:

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  СТУДЕНАТА   У  ДОМУ  ЗА  ШКОЛСКУ  2023/2024  ГОДИНУ  А  НАКОН  РАЗМАТРАЊА  ПРИЈАВА  НА  КОНКУРС  ,  ИЗВРШЕН  ЈЕ  ИЗБОР  СЛЕДЕЋИХ  СТУДЕНАТА:

1.ЈЕЛУШИЋ БИЉАНА

2.ГОЛУБОВИЋ МИЉАНА

3.СТЈЕПАНОВИЋ ИВАНА

4.ИЛИЋ НАТАША

5.БОРОВЧАНИН ЈОВАНА

6.АБАЗОВИЋ ВЕДРАНА

7.ЖИВКОВИЋ АНДРИЈАНА

8.МИМИЋ ЈОВАНА

9.ЂОКИЋ ЖЕЉАНА

10.МАКСИМОВИЋ ЖЕЉКА

11.СТЈЕПАНОВИЋ КАТАРИНА

12.ЛУБУРА САРА

13.ПЕШЧУК БОЈАНА

14.ЈАЊИЋ НАТАША

15.МАРКОВИЋ РАСТКО

16.МЕДИЋ МЛАДЕН

17.СУШИЋ БОШКО

18.ЉУБОЈЕВИЋ  МИРНА

19.МИЛИЋ  МИЛИЦА

20.ГАЈИЋ  ЈЕЛЕНА

21.МАШИЋ  НИКОЛА

22.РАДИЋ  МИЛЕВА

23.СТОЈАНОВИЋ  ЛИДИЈА

24.СТАНОЈЕВИЋ  МИЛИЦА

25.ТРИФКОВИЋ  АНА-МАРИЈА

26.ЂУРИЧИЋ  СТЕФАН

27.ПЕЈИЋ  ДУШАН

28.ПЕТРОВИЋ  ИВАНА

29.ЈАНКОВИЋ  КРИСТИНА

30.ДАВИДОВИЋ  ТАЊА

31.ОСТОЈИЋ  БОЈАНА

32. ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАНА

33.МАРКОВИЋ  МАРИЈАНА

34.ДРАГИЋ  НАДА

35.ПЕЈИЧИЋ  НИКОЛИНА

36.МИЈАТОВИЋ  ВЕСНА

37.МАРКОВИЋ  ДИЈАНА

38. ДРАШКО  МИЛИЦА

39.БАЛЧАКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА

40.МИЛОВАНОВИЋ  ВАЛЕНТИНА

41.БОДИРОГА  ДРАГАНА

42.ГРУЈИЋ  САНДРА

43.СИМИЋ  АЛЕКСАНДРА

44.ЖИВАНОВИЋ  ДРАГАНА

45.ЋИРКОВИЋ САВКА

46.БУНИЈЕВАЦ САНДРА

47.ЂОРЂЕВИЋ АНАСТАСИЈА

48.МАРКОВИЋ ЈОВАНА

49.РАНКИЋ БОЈАНА

НАПОМЕНА:  КОНКУРС ОСТАЈЕ ОТВОРЕН ДО ПОПУНЕ СЛОБОДНИХ МЈЕСТА.

ПРЕДЛАЖЕ  СЕ  ДИРЕКТОРУ  ДА  ДОНЕСЕ  РЈЕШЕЊЕ  О  ПРАВУ  НА  СМЈЕШТАЈ  НА  ОСНОВУ КОНАЧНЕ  РАНГ  ЛИСТЕ ,  НАКОН  ИСТЕКА  ОЖАЛБЕНОГ  РОКА  ПО  ОВОЈ  ОДЛУЦИ.

ПРАВНА  ПОУКА :  ПРОТИВ  ОВЕ  ОДЛУКЕ  МОЖЕ  СЕ  ПОДНИЈЕТИ  ПРИГОВОР  КОМИСИЈИ  ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  РОКУ  ОД  8  ОСАМ  ДАНА  ОД   ДАНА  ОБЈАВЉИВАЊА НА  ОГЛАСНОЈ  ТАБЛИ  ДОМА .

НАПОМЕНА:  СТАРИ  СТУДЕНТИ  КОЈИ  НИСУ  ПРИМЉЕНИ  У  ДОМ  ДУЖНИ  СУ  ДА  СЕ  РАЗДУЖЕ  И  НАПУСТЕ  ДОМ  НАЈКАСНИЈЕ  ДО  30.9.2023 .  ДО  12:00  ЧАСОВА.

Списак примљених студената 2022/2023

ЈУ “ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

СЕМБЕРСКИХ  РАТАРА   1

БРОЈ: 92-3/22

ДАНА  27.9.2022.

НА  ОСНОВУ  ОДЛУКЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   БРОЈ  97-3/22  ОД  ДАНА  23.09.2022., И  КОНКУРСА  ЗА ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  ШКОЛСКУ  2022/2023 Г.  БРОЈ 97-2/22  ОД  30.06.2022. ,   КОМИСИЈА  ЗА  ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ  ЗА  ШКОЛСКУ 2022/2023  ГОДИНЕ,   ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ:

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  СТУДЕНАТА   У  ДОМУ  ЗА  ШКОЛСКУ  2022/2023  ГОДИНУ  А  НАКОН  РАЗМАТРАЊА  ПРИЈАВА  НА  КОНКУРС  ,  ИЗВРШЕН  ЈЕ  ИЗБОР  СЛЕДЕЋИХ  СТУДЕНАТА:

1.ЉУБОЈЕВИЋ  МИРНА

2.ИЛИЋ  ЈОВАН

3.МИЛИЋ  МИЛИЦА

4.ГАЈИЋ  ЈЕЛЕНА

5.МАШИЋ  НИКОЛА

6.РАДИЋ  МИЛЕВА

7.СТОЈАНОВИЋ  ЛИДИЈА

8.СТАНОЈЕВИЋ  МИЛИЦА

9.АЛИМПИЋ  ЈАНА

10.ТРИФКОВИЋ  АНА-МАРИЈА

11.КЉЕШТАН  АНЂЕЛА

12.КОЈИЋ  МИЛИЦА

13.АНДРИЋ  МИЛИЦА

14.ЂУРИЧИЋ  СТЕФАН

15.ПЕЈИЋ  ДУШАН

16.СИМИЋ  МИЛОШ

17.ПЕТРОВИЋ  ИВАНА

18.ЈАНКОВИЋ  КРИСТИНА

19.ДАВИДОВИЋ  ТАЊА

20.ОСТОЈИЋ  БОЈАНА

21.ЈОВАНОВИЋ  АЛЕКСА

22. ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАНА

23.МАРКОВИЋ  МАРИЈАНА

24.ДРАГИЋ  НАДА

25.ПЕЈИЧИЋ  НИКОЛИНА

26.МИЈАТОВИЋ  ВЕСНА

27.МАРКОВИЋ  ДИЈАНА

28. ДРАШКО  МИЛИЦА

29.БАЛЧАКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА

30.МИЛОВАНОВИЋ  ВАЛЕНТИНА

31.БОДИРОГА  ДРАГАНА

32.ГРУЈИЋ  САНДРА

33.ЋИРКОВИЋ  САВКА

34.КЉЕШТАН  АНИЦА

35.СИМИЋ  АЛЕКСАНДРА

36.ЖИВАНОВИЋ  ДРАГАНА

НАПОМЕНА:  КОНКУРС ОСТАЈЕ ОТВОРЕН ДО ПОПУНЕ СЛОБОДНИХ МЈЕСТА.

ПРЕДЛАЖЕ  СЕ  ДИРЕКТОРУ  ДА  ДОНЕСЕ  РЈЕШЕЊЕ  О  ПРАВУ  НА  СМЈЕШТАЈ  НА  ОСНОВУ КОНАЧНЕ  РАНГ  ЛИСТЕ ,  НАКОН  ИСТЕКА  ОЖАЛБЕНОГ  РОКА  ПО  ОВОЈ  ОДЛУЦИ.

ПРАВНА  ПОУКА :  ПРОТИВ  ОВЕ  ОДЛУКЕ  МОЖЕ  СЕ  ПОДНИЈЕТИ  ПРИГОВОР  КОМИСИЈИ  ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  РОКУ  ОД  8  ОСАМ  ДАНА  ОД   ДАНА  ОБЈАВЉИВАЊА НА  ОГЛАСНОЈ  ТАБЛИ  ДОМА .

НАПОМЕНА:  СТАРИ  СТУДЕНТИ  КОЈИ  НИСУ  ПРИМЉЕНИ  У  ДОМ  ДУЖНИ  СУ  ДА  СЕ  РАЗДУЖЕ  И  НАПУСТЕ  ДОМ  НАЈКАСНИЈЕ  ДО  30.9.2022 .  ДО  12:00  ЧАСОВА.

Конкурс за пријем студената 2022/2023

На основу Одлуке Управног одбора , број : 97/22 од дана 30.6.2022. године ,

расписује се КОНКУРС за пријем студената за школску 2022/23

                          

Дом ученика Бијељина у школској 2022./23. години , ће ради смјештаја и исхране примити укупно – 40 студената .

Укупна цијена смјештаја и исхране је 200,00 КМ , од тога , за студенте на буџету 90,00 КМ , а за самофинансирајуће студенте укупна цијена смјештаја и исхране ће износити 200,00 КМ , уз могућност промјене цијена , на основу одлуке Владе РС .

Право на смјештај имају редовни студенти , који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине , који су први пут уписали одговарајућу годину студија на високошколској установи , које су као такве уписане у регистар установа у РС .

Конкурс је отворен од дана 01.9. до дана 21.9.2022. године , а резултати конкурса ће бити објављени на огласној табли дана 23.9.2022. године .

Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс , доставе оргинал или фотокопију слиједећих документа :

 1. Извод из Матичне књиге рођених ,
 2. Увјерење да је редован студент , буџет РС ,
 3. Увјерење о упису у наредну школску годину и просјек оцјена ( за студенте бруцоше ,
  просјек оцјена из средње школе ) ,
 4. Доказ о успјеху у претходном школовању ( за студенте који нису бруцоши ) ,
 5. Доказ о приходу-има породице студента , по свим основима ,
 6. Доказ о удаљености мјеста пребивалишта студента , од мјеста студирања ,
 7. Доказ о броју студената из исте породице , који имају статус редовног студента ,
 8. Једна фотографија , величине као за личну карту ,
 9. Налаз надлежног породичног љекара,
 10. Увјерење о статусу породице ( дјеца погинулих бораца или РВИ од И до ВИ категорије) и
 11. Здравствени лист студента .
  НАПОМЕНА: Студенти који су били у дому , достављају доказе под тачком 2.4.5.6.7.8, и 9.
  Послије истека рока за подношење пријаве на конкурс , комисија за пријем студената ће објавити резултате о извршеном избору , на огласној табли дома .

Непотпуна документација неће бити узета у разматрање .

Контакт телефон 055-202-849 и 055-209-727 .

Списак примљених ученика за школску 2022/2023

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА БРОЈ 96/22 ОД ДАНА 30.06.2022., И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ У ШКОЛСКУ 2022/2023 Г. БРОЈ 96-2/22 ОД 30.06.2022. И ЧЛАНА 16 СТАВ (8) СТАТУТА , КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ УЧЕНИКА РАДИ СМЈЕШТАЈА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНЕ, ДОНИЈЕЛА ЈЕ СЛЕДЕЋУ


ОДЛУКУ


РАДИ СМЈЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА У ДОМУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС , ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ УЧЕНИКА:


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1.МАЈА ПЕРИЋ
2.РАДА ЛАЗИЋ
3.АНАСТАСИЈА СТЕВАНОВИЋ
4.САРА ПОПОВИЋ
5.САЊА МИХАЈЛОВИЋ
6.ТАЊА ГВОЗДЕНОВИЋ
7.ТАТЈАНА НИКОЛИЋ
8.БОЈАНА СТЈЕПАНОВИЋ
9.АНЂЕЛА ГАЈИЋ
10.МАРТИНА СТАРЧЕВИЋ
11.МИЛАНА БОЈИЋ
12.САЊА РИКИЋ
13.ТАЊА РИКИЋ
14.ДАНИЦА СТОКИЋ
15.ИВАНА ТРИФКОВИЋ
16.ИВАНА ФИЛИПОВИЋ
17.ПЕТРА АНЧИЋ
18.АНЂЕЛА СИМИЋ
19.МАЈА НЕДЕЉКОВИЋ
20.НЕВЕНА СПАСОЈЕВИЋ
21.АНАРУЖА СТИЈЕПИЋ
22.БОЖИЦА ЛАЗАРЕВИЋ
23.МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ
24.САРА КЉАЈИЋ
25.МАРИЈАНА ПЕРИЋ
26.АНАСТАСИЈА СТАРЧЕВИЋ
27.НАТАША ПЕРИЋ
28.МИЛИЈАНА ПЕРИЋ
29.ТИЈАНА НИКОЛИЋ
30.ЉИЉАНА КОВАЧЕВИЋ
31.САРА МИХАЈЛОВИЋ
32.ДРАГИЦА ЈОВИЋ
33.ЂОРЂЕ ТЕШАНОВИЋ
34.АЛЕКСА ВАСИЛИЋ
35.МИЛАДИН ДЕСПОТОВИЋ
36.САВО МИЛИНКОВИЋ
37.АНДРЕЈ КОСОРИЋ
38.ВИКТОР ЂУРОВИЋ
39.МИХАИЛО РАДИВОЈЕВИЋ
40.ЊЕГОШ ПЕТРОВИЋ
41.САША ЈОВИЋ
42.ИВАН ПЕЈАНОВИЋ
43.БОЈАН ВИДАКОВИЋ
44.НЕМАЊА ПАВЛОВИЋ
45.СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ
46.ГРУЈО АНДРИЋ
47.ДАРКО РИКИЋ
48.САВО ЂОКИЋ
49.МАРКО СТЈЕПАНОВИЋ
50.ДЕЈАН СТОЈАНОВИЋ
51.МАРИЈА ПЕТРОВИЋ
52.ВАЊА ЛАЗИЋ
53.САРА КНЕЖЕВИЋ
54.МАРИНА ПОПОВИЋ
55.АНЂЕЛА ЛАЗАРЕВИЋ
56.МАРКО ТОЈИЋ
57.ИВАН МИЉАНОВИЋ
58.КРИСТИНА ПЕТРОВИЋ
59.СТЕФАН ЛАЗИЋ
60.МАРИЈА БАКМАЗ
61.ЈЕЛЕНА БОЈАНИЋ
62.НИКОЛА НИКОЛИЋ
63.РУЖИЦА БОШЊАКОВИЋ
64.НИКОЛА ЂУРКОВИЋ
65.АНАСТАСИЈА ЧАЈЕВИЋ
66.ДИВНА ТОМИЋ
67.МИРЈАНА ПЕЈИЧИЋ
68.САЊА ЛАЗАРЕВИЋ

69.ЂОРЂЕ ГОЛИЋ

НАПОМЕНА: КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 СЕ ПРОДУЖАВА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ.

Конкурс за ученике 2022/2023

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина
Улица Семберских ратара број 1.
Број : 96-2/22
Дана 30.6.2022. године

На основу члана 20. став (3). Закона о ученичком стандарду (’’Сл. гл. РС ’’, број : 72/12) , и Одлуке Управног одбора број : 96/22 од дана 30.6.2022. године , р а с п и с у ј е се

К О Н К У Р С
( за пријем ученика у Дом , ради смјештаја и исхране , за школску 2022./23. годину )

Број расположивих мјеста за смјештај износи укупно 180.

Рок за подношење пријава на конкурс почиње тећи од дана 15.6.до дана 31.7.2022. године
Право на смјештај и исхрану имају редовни ученици средњих школа , који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине , док се преостали дио евентуално слободних смјештајних капацитета може попунити пријемом ученика који су страни држављани .
Испуњавање услова за пријем у Дом , заитересовани кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом или овјереним фотокопијама истих .
Заинтересовани ученици уз пријаву на конкурс , у обавези су да доставе слиједећа документа :

 1. Извод из матичне књиге рођених ,
 2. Увјерење о пребивалишту ,
 3. Потврду о упису у средњу школу ,
 4. Овјерену копију свједочанства од VI до IX разреда основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе ,
 5. Овјерена копија свједочанства из претходног разреда средње школе за ученике који су уписани у други , трећи или четврти разред средње школе ,
 6. Потврду да је ученик освојио једно од прва три мјеста на међународним олимпијадама на којима ученици из Републике имају право учешћа ( само за ученике који испуњавају овај услов ) ,
 7. Овјерена кућна листа ,
 8. Потврда о школовању / студирању за чланове домаћинства на школовању / студију , за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених ,
 9. Потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање ,
 10. Увјерење од надлежне Пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања , за родитеље који су незапослени , а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање ,
 11. Просјек прихода за период јануар-јуни текуће године запослених чланова домаћинства
  / последњи чек од пензије / ,
 12. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана
  домаћинства породице погинулог борца , са висином примања по том основу ,
 13. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета ратног
  војног инвалида од I до VI категорије , са висином примања по том основу ,
 14. Извод из матичне књиге умрлих , за ученике без једног или оба родитеља ,
 15. Двије мале фотографије ,
 16. Љекарско увјерење о смјештају у Дом , се доставља на дан усељења .
  Редослијед ( ранг-листа ) ученика за пријем утврђује се на основу : успјеха ученика у претходном школовању , социјалног статута породице ученика и удаљености мјеста пребивалишта
  од мјеста школовања .

Висина учешћа родитеља у трошковима смјештаја и исхране износи 75,00 КМ .

За дјецу погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до VI категорије , смјешај и исхрана ученика финансира се из буџета Републике Српске у износу од 170,00 КМ , једномјесечно
по ученику .

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране .
Пријем докумената по конкурсу врши комисија , временски од 08 до 13 00 часова .
Ранг листа примљених ученика ће бити објављена у петак , дана 05.8.2022. године , на
огласној табли дома .

Кандидат може поднијети приговор комисији на ранг листу у року од осам дана , рачунајући од дана њеног објављивања на огласној табли .

Комисија је дужна да у року од осам дана одлучи о поднесеним приговорима , након чега доноси коначну ранг листу кандидата за смјештај у дом .

Рјешење о праву на смјештај у дом доноси директор на основу коначне ранг листе .

Кандидат који се незадовољан рјешењем може изјавити жалбу Директору у року од осам дана , рачунајући од дана пријема рјешења .

Одлука управног одбора је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба , али се може покренути поступак код надлежног суда .

Списак примљених студената у Дом 2021/22

ЈУ “ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

СЕМБЕРСКИХ  РАТАРА   1

БРОЈ: 92-3/21

ДАНА  24.9.2021.

НА  ОСНОВУ  ОДЛУКЕ  ДИРЕКТОРА  БРОЈ  92/21  ОД  ДАНА  01.09.2021., И  КОНКУРСА  ЗА ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   У  ДОМ  У  ШКОЛСКУ  2021/2021 Г.  БРОЈ 92-2/21  ОД  01.09.2021. ,   КОМИСИЈА  ЗА  ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  СТУДЕНАТА   РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ  ЗА  ШКОЛСКУ 2021/2022  ГОДИНЕ,   ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ:

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  СТУДЕНАТА   У  ДОМУ  ЗА  ШКОЛСКУ  2021/2022  ГОДИНУ  А  НАКОН  РАЗМАТРАЊА  ПРИЈАВА  НА  КОНКУРС  ,  ИЗВРШЕН  ЈЕ  ИЗБОР  СЛЕДЕЋИХ  СТУДЕНАТА:

1.ЉУБОЈЕВИЋ  МИРНА

2.ИЛИЋ  НИКОЛА

3.МИЛИЋ  МИЛИЦА

4.ГАЈИЋ  ЈЕЛЕНА

5.МАШИЋ  НИКОЛА

6.РАДИЋ  МИЛЕВА

7.СТОЈАНОВИЋ  ЛИДИЈА

8.СТАНОЈЕВИЋ  МИЛИЦА

9.ИЛИЋ  ИВАНА

10.ПЕТРОВИЋ  ГОРДАНА

11.СЕЛИМОВИЋ  ДЕЈАНА

12.ЈОВИЋ  АНИЦА

13.ЂАЈИЋ  НАТАША

14.ЂУРИЧИЋ  СТЕФАН

15.ЖИВАНОВИЋ  ДАРАГАНА

16.РИСТАНОВИЋ  ИВАНА

17.ПЕТРОВИЋ  ИВАНА

18.ЈАНКОВИЋ  КРИСТИНА

19.ДАВИДОВИЋ  ТАЊА

20.ОСТОЈИЋ  БОЈАНА

21.ПЕРИШИЋ  ДАЈАНА

22.СИМИЋ  АЛЕКСАНДРА

23.МАРКОВИЋ  МАРИЈАНА

24.ДРАГИЋ  НАДА

25.ПЕЈИЧИЋ  НИКОЛИНА

26.МИЈАТОВИЋ  ВЕСНА

27.МАРКОВИЋ  ДИЈАНА

28.ПАЈИЋ  РУЖИЦА

29.БАЛЧАКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА

30.МИЛОВАНОВИЋ  ВАЛЕНТИНА

31.БОДИРОГА  ДРАГАНА

32.ГРУЈИЋ  САНДРА

33.ДРАШКО  МИЛИЦА

34.САВИЋ  НЕНАД

35.ОБРАДОВИЋ  АНЂЕЛА

36.ПЕТРОВИЋ  ДАЛИБОР

37.СИМИЋ ОГЊЕН

38.ВАСИЋ ИВАНА

39.ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАНА

40.БОГИЋЕВИЋ МАЈА

41.ЗОРАНОВИЋ МЛАДЕНКА

Конкурс за студенте 2021/22

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина
Улица Семберских ратара број 1.
Број : 92-2/21
Дана 01.9.2021. године

На основу Одлуке директора , број : 92/21 од дана 01.9.2021. године , р а с п и с у ј е с е

Конкурс за пријем студената у ЈУ"Дом ученика Бијељина" Бијељина за школску 2021/2022

Дом ученика Бијељина школској 2021./22. години,ће ради смјештаја и исхране примити укупно –40 студената .  

Укупна цијена смјештаја и исхране је 200,00 КМ , од тога , за студенте на буџету 90,00 КМ , а за самофинансирајуће студенте укупна цијена смјештаја и исхране ће износити 200,00 КМ , уз могућност промјене цијена , на основу одлуке Владе РС .

Право на смјештај имају редовни студенти , који имају држављанство Републике Српске или Босне и Херцеговине , који су први пут уписали одговарајућу годину студија на високошколској установи , које су као такве уписане у регистар установа у РС .

Конкурс је отворен од дана 01.9. до дана 21.9.2021. године , а резултати конкурса ће бити објављени на огласној табли дана 23.9.2021. године .

Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс , доставе оргинал или фотокопију слиједећих документа :

 1. Извод из Матичне књиге рођених ,
 2. Увјерење да је редован студент , буђжет РС ,
 3. Увјерење о упису у наредну школску годину и просјек оцјена ( за студенте бруцоше ,
  просјек оцјена из средње школе ) ,
 4. Доказ о успјеху у претходном школовању ( за студенте који нису бруцоши ) ,
 5. Доказ о приходу-има породице студента , по свим основима ,
 6. Доказ о удаљености мјеста пребивалишта студента , од мјеста студирања ,
 7. Доказ о броју студената из исте породице , који имају статус редовног студента ,
 8. Једна фотографија , величине као за личну карту ,
 9. Налаз надлежног породичног љекара , са попуњеном епидемиолошком анкетом .
 10. Увјерење о статусу породице ( ђеца погинулих бораца или РВИ од И до ВИ категорије) и
 11. Здравствени лист студента .

НАПОМЕНА: Студенти који су били у дому , достављају доказе под тачком 2.4.5.6.7.8, и 9.
Послије истека рока за подношење пријаве на конкурс , комисија за пријем студената ће објавити резултате о извршеном избору , на огласној табли дома .

Непотпуна документација неће бити узета у разматрање .

Контакт телефон 055-202-849 и 055-209-727 .

Списак примљених ученика у Дом 2021/22

ЈУ“ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА

БРОЈ 68-3/21

ДАНА 30.08.2021.

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ДИРЕКТОРА  БРОЈ 68-2/21 ОД ДАНА 15.06.2021., И КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА  У  ДОМ  У ШКОЛСКУ 2021/2022 Г.  БРОЈ 68-2/21  ОД 15.06.2021. И  ЧЛАНА 16 СТАВ (8) СТАТУТА ,   КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР  И  ПРИЈЕМ  УЧЕНИКА  РАДИ  СМЈЕШТАЈА  У  ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022  ГОДИНЕ,  ДОНИЈЕЛА  ЈЕ  СЛЕДЕЋУ

ОДЛУКУ

РАДИ  СМЈЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ  УЧЕНИКА  У  ДОМУ   ЗА   ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ А НАКОН РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС , ИЗВРШЕН ЈЕ ИЗБОР СЛЕДЕЋИХ УЧЕНИКА:

ИМЕ  И  ПРЕЗИМЕ  
1.ВУКАШИН  БОЈИЋ  
2.МИЛИЋ  НИКОЛАЈ  
3.СТОЈАНОВИЋ  ДЕЈАН  
4.ТЕШУНОВИЋ  БОЖО  
5.ЛАЗИЋ  ДРАЖЕН  
6.ПЕТРОВИЋ  ЈЕЛЕНКО  
7.ЛАЗИЋ  ЛАЗО  
8.ПЕРИЋ  НЕБОЈША  
9.СТЈЕПАНОВИЋ  МАРИО  
10.ЂОКИЋ  САВО  
11.ИЛИЋ  ОГЊЕН  
12.РИКИЋ  ДАРКО  
13.СТЕВАНОВИЋ  ВАСИЛИЈЕ  
14.АНДРИЋ  ГРУЈО  
15.ВИДАКОВИЋ  ДАРКО  
16.СТОЈАНОВИЋ  СТЕФАН  
17.МИЈАТОВИЋ  МИЛИВОЈЕ  
18.ПАВЛОВИЋ  НЕМАЊА  
19.ВИДАКОВИЋ  БОЈАН  
20.ПОПОВИЋ  ЈОВАН  
21.ПЕЈАНОВИЋ  ИВАН  
22.ГАЈИЋ  ЉУБИША  
23.БЕНОВИЋ  МИХАЈЛО  
24.СТЕВАНОВИЋ  ВИКТОР  
25.ЈОВИЋ  САША  
26.ПЕТРОВИЋ  ЊЕГОШ  
27.СИМИЋ  БОРИСАЛВ  
28.РАДИВОЈЕВИЋ  МИХАИЛО  
29.ЂУРОВИЋ  ВИКТОР  
30.ИГЊАТОВИЋ  БОБАН  
31.КОСОРИЋ  АНДРЕЈ  
32.МИЛАНКОВИЋ  САВО  
33.ДЕСПОТОВИЋ  МИЛАДИН  
34.ГОРАН  ВАСИЛИЋ  
35.МИЉАНА  НЕЂИЋ  
36.ДРАГИЦА  ЈОВИЋ  
37.ТАЊА  ГВОЗДЕНОВИЋ  
38.АНАСТАСИЈА  СТЕВАНОВИЋ  
39.САРА  ПОПОВИЋ  
40.БОЈАНА  СТЈЕПАНОВИЋ  
41.АНЂЕЛА  СИМИЋ  
42.АНЂЕЛА  ГАЈИЋ  
43.МАРТИНА  СТАРЧЕВИЋ  
44.ТАТЈАНА  НИКОЛИЋ  
45.САЊА  ЛАЗАРЕВИЋ  
46.МАРИЈАНА  ПЕРИЋ  
47.ТАЊА  РИКИЋ  
48.МАЈА  НЕДЕЉКОВИЋ  
49.ИВАНА  ФИЛИПОВИЋ  
50.ВАЊА  ЛАЗИЋ  
51.МАЈА  ЦВИЈАНОВИЋ  
52.САЊА  МИХАЈЛОВИЋ  
53.САНДРА  ДЕСПОТОВИЋ  
54.ДУШИЦА  ИГЊАТОВИЋ  
55.ВЕДРАНА  СИМИЋ  
56.КРИСТИНА  ТОМИЋ  
57.ДАНИЦА  СТОКИЋ  
58.ИВАНА  ТРИФКОВИЋ  
59.НЕВЕНА  СПАСОЈЕВИЋ  
60.МАЈА  ПЕРИЋ  
61.МИЛАНА  БОЈИЋ  
62.САЊА  РИКИЋ  
63.РАДА  ЛАЗИЋ  
64.АНА РУЖА  СТЈЕПИЋ  
65.МАРИЈАНА  ТРИВКОВИЋ  
66.НАТАША  ТРИВКОВИЋ  
67.НАТАША  РАДОВАНОВИЋ  
68.САРА  КЉАЈИЋ  
69.МАРИНА  ПОПОВИЋ  
70.ВУКА  МАРКОВИЋ  
71.НАТАША  ПАУНИЋ  
72.ИВАНА  КРСТИЋ  
73.НИКОЛИНА  МИТРИЋ  
74.САРА  МИЋИЋ  
75.БОЖИЦА  ЛАЗАРЕВИЋ  
76.МИЛИЦА  ЖИВКОВИЋ  
77.АНЂЕЛА  НИКОЛИЋ  
78.АНАСТАСИЈА  СТАРЧЕВИЋ  
79.МИЛИЈАНА  ПЕРИЋ  
80.НАТАША  ПЕРИЋ  
81.ТИЈАНА  НИКОЛИЋ  
82.ЉИЉАНА  КОВАЧЕВИЋ  
83.САРА  МИХАЈЛОВИЋ  
84.ГОСПАВА  КРАЈИШНИК  
85.ДАНИЦА  ТРИВКОВИЋ  
86.САЊА  ЈОВИЋ  

Конкурс за ученике 2021/22-продужење рока

ЈУ’’ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА’’Бијељина
Улица Семберских ратара број 1.
Број : 68-3/21
Дана 31.7.2021. године

 На основу Одлуке број : 68/21 од дана 15.6.2021. године д о н о с и м 


              О Д Л У К У

Продужава се рок за подношење пријаве на Конкурс за пријем ученика у дом , ради смјештаја и исхране , за школску 2021./22. годину , до дана 25.8.2021. године .

Одлука ступа на снагу даном доношења .

              О б р а з л о ж е њ е 

Имајући у виду да је број смјештајних капацитета дома , знатно већи од броја поднешених пријава на конкурс који је трајао до дана 31.7.2021. године , ради смјештаја у дом за школску 2021./22. године , сходно томе одлучено је као у диспозитиву .